1. Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.laukorubai.lt susijusios nuostatos.
 2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.

2. Asmens duomenų apsauga

 1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.laukorubai.lt  pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
 2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
 3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
 5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą kainą už užsakytas prekes ir jas priimti.
 2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.laukorubai.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
 3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
 5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.laukorubai.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.laukorubai.lt teikiamomis paslaugomis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
 7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.laukorubai.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

 1. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais.
 2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
 3. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 (dvi) dienas, užsakymas anuliuojamas.
 4. Jei užsakymui ar prekei taikomi papildomi nuolaidos kodai nuo tam tikros sumos (pvz. 10% nuo 69 Eur sumos), grąžinus dalį užsakymo ir jei pasiliktų prekių suma neviršija nustatytos ribos (pasliekate prekių už 50 Eur), papildomos nuolaidos kodas panaikinamas.
 5. Lojalumo programa: Lojalumo eurai automatiškai suteikiami praėjus 14 d. nuo prekių gavimo (kai baigiasi grąžinimo terminas). Už grąžintas prekes lojalumo taškai nesuteikiami. Lojalumo programos taisyklės pateiktos Lojalumo programa 

6. Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.
 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių keitimas arba grąžinimas

 1. Netiko dydis ar tiesiog norite grąžinti prekę? Parašykite mums el. paštu: vilnius@laukorubai.lt. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Jūsų užklausos gavimo dienos, patikslinsime ir suderinsime prekių grąžinimą.
 2. Svarbu:
  2.1. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo daiktų gavimo.

  2.2. Grąžinama prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (kokybiškos prekės su nuimtomis etiketėmis atgal nepriimamos!).
  2.3. Prekės
  turi būti grąžinamos originalioje, nesugadintoje pakuotėje.

  2.5.
  Remiantis LR Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Pirkėjo prašymas grąžinti tinkamos kokybės daiktus netenkinamas įsigijus šias prekes: vyriškus, berniukų, moteriškus ar mergaičių apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius, pižamas ir panašius dirbinius, liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius, patalynės reikmenis, žaislus.
 3. Gavę grąžintiną prekę, įvertinę jos kokybę ir patvirtinę grąžinimą - grąžinsime sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į tą pačią sąskaitą iš kurios gautas mokėjimas.

7. Prekių kokybė ir garantijos

 1. Visi elektroninėje parduotuvėje www.laukorubai.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Prekių spalva, išvaizda, gali nežymiai skirtis nei pavaizduota nuotraukose.

8. Rinkodara ir informacija

 1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.laukorubai.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
 3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvėjė nurodytu el. paštu vilnius@laukorubai.lt
 5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 dienų, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninė ginčų sprendimo platforma: http://ec.europa.eu/odr/.
Išsaugota norų sąraše
Produktas pridėtas į palyginimą

Mūsų tinklapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Jie padeda veikti el. parduotuvės sistemai. Sužinoti daugiau